Flevoland
Organisatie
Waterschap Zuiderzeeland
Type
Lessen en excursies
Niveau
groep 6, groep 7, groep 8
Plaats
Op school
Kosten
€ 35,-
Kerndoelen
Kerndoel 39: Milieu
Kerndoel 48: Omgang met water
Domeinen
water
zuiderzeewet

Uitvoering door
Vrijwilligers Waterschap Zuiderzeeland
Trefwoorden
water
waterzuivering
gemaal
polder
nieuw

Waterles

De educatiemedewerker komt in de klas uitleggen wat de taken van het waterschap zijn. Dit gebeurt aan de hand van filmpjes en proefjes die aansluiten op de belevingswereld van de kinderen. Tijdens de les is veel aandacht voor vraag en antwoord. Zo wil Waterschap Zuiderzeeland de kinderen op een leuke manier kennis maken laten maken met water en wat erin leeft.

Aanvullend op de waterles kan er een rondleiding worden gereserveerd op één van de gemalen.

Doel:

Het doel van de Waterles is om kinderen actief kennis te laten maken met de taken van het waterschap. Het andere doel is om de kinderen bewuster met water en natuur te laten omgaan.

Tijdsinvestering:

2,5 uur.

Opmerkingen:

Aanvullend op de Waterles kan er een rondleiding worden gereserveerd op één van de gemalen.

Inhoud:

De educatiemedewerker komt in de klas uitleggen wat de taken van het waterschap zijn. Dit gebeurt aan de hand van filmpjes en proefjes die aansluiten op de belevingswereld van de kinderen. Tijdens de les is veel aandacht voor vraag en antwoord. Zo wil Waterschap Zuiderzeeland de kinderen op een leuke manier kennis maken laten maken met water en wat erin leeft.